Waar treft u opstijgend vocht aan?

Opstijgend vocht kan voorkomen bij bouwconstructies waar de wanden vanuit de fundering opgemetseld zijn en als het metselwerk contact maakt met het oppervlaktewater en er geen waterkerende laag in het metselwerk aanwezig is. Opstijgend vocht wordt voornamelijk bij oudere huizen en huizen waar er geen gemetselde fundering aanwezig is geconstateerd.

Niet alleen bij oudere woningen kan dit probleem voor vochtoverlast zorgen, maar ook recentere bouwconstructies waar de aanvoer van vocht via het maaiveld of het grondwater geregeld wordt, kunnen hieraan blootgesteld worden. Ook wijzigingen in het grondwaterniveau zoals een stijgend waterniveau veroorzaakt door overvloedige regenval, kunnen de oorzaak van opstijgend vocht zijn.

Wanneer er condensatie ontstaat dat via holtes in de vloer in de kruipruimte verspreidt wordt, dan zal het vocht in de muurfundaties vastgehouden worden en langs de binnenmuren opstijgen.

In de kruipruimte kunnen ook waterplassen gevormd worden. Een hoog grondwaterpeil kan ook een verhoogd vochtigheidspercentage in de kelder veroorzaken. Hierbij zijn er geen visuele vochtplekken zichtbaar, maar ontstaat er condens aan de vloeronderzijde en de binnenzijde van de fundering.

Symptomen van opstijgend vocht

Onderstaande kenmerken zijn symptomen van opstijgend vocht.

  • Zichtbare vochtplekken aan de onderzijde van binnen- en buitenmuren
  • Loskomende pleisterlagen
  • Aanwezigheid van eventuele schimmels
  • Verval van het metselwerk
  • Zoutuitslag: Bij opstijgend vocht trekt het grondwater op totdat het zal verdampen. Grondwater bevat allerlei stoffen die dus ook in het opstijgend vocht meegevoerd zullen worden en afgezet worden op het punt waar het water zal verdampen. Wanneer dit principe een paar keer herhaald wordt, zullen de afgezette stoffen de muur beschadigen en zal er zoutuitslag ontwikkeld worden.

Behandeling van het opstijgend vochtprobleem door middel van injectie

Door het plaatsen van een waterkering door injectie, kunnen opstijgende vochtproblemen aangepakt worden. Bouwprotect heeft als afdeling van Rodinia vele jaren ervaring in vochtbestrijding.

Er worden gaten in de muur geboord met een onderlinge afstand van 50-400 mm. Dit wordt één- of tweezijdig gerealiseerd, afhankelijk van de dikte van de muur. In deze boorgaten wordt met behulp van het injecteren onder druk een waterafstotende vloeistof in de muur gebracht. Deze vloeistof maakt de capillairen waterafstotend. De injectiegaten worden door onze ervaren deskundigen zodanig geboord dat de behandelde regio’s onderling overlappen en er een ononderbroken waterkering gevormd wordt.

Het is normaal dat natte muren na de behandeling niet snel op zullen drogen, dit vraagt immers wat tijd. Een voorlopige verwijdering van de pleisterlagen op de muur die behandeld is, kan het drogen sneller laten verlopen.

Injecteren van muren: de totaaloplossing

Bouwprotect werkt met injectieproducten van de beste kwaliteit. Het is belangrijk dat uw muren vochtvrij blijven, ook lang nadat de werken zijn uitgevoerd. Daarom is het aangewezen om beroep te doen op een kwaliteitsaannemer die werkt met erkende producten.

De injectiegels van Bouwprotect zijn erkend bij het WTCB (Wetenschappelijk Technisch Centrum Bouw), de overheidsinstantie die zich bezighoudt met normering en onderzoek naar bouwtechnische producten en diensten. Uit de testresultaten blijkt eveneens dat er tot op heden geen beter product uit de testresultaten kwam, wel van dezelfde kwaliteit.

U kan vrijblijvend een offerte aanvragen.

Sluit Menu