Vochtige woningen: slecht voor de luchtwegen

Veel onderzoeken tonen aan dat mensen die in vochtige woningen leven meer last ondervinden van luchtwegklachten dan mensen die geen vochtproblemen in hun huis hebben. De meeste symptomen hierbij zijn hoesten en piepen, vooral bij personen met een erfelijke aanleg voor astma. Personen met deze aanleg reageren vaak nog heftiger en kunnen slijm gaan opgeven en zeer kortademig worden. Kinderen zijn in een vochtige situatie het gevoeligst. Het risico op astmaklachten bij kinderen die in vochtige woningen leven stijgt met een factor 1,5 tot 3,5. Dit risico ligt bij volwassen personen iets lager: een factor van 1,5 à 2.

Biologische allergenen door schimmels, huisstofmijten en bacteriën veroorzaken luchtwegklachten en andere ziektes in vochtige leefomstandigheden

Een toenemend risico op luchtwegklachten en andere ziektes zijn toe te schrijven aan biologische allergenen die door schimmels en de huisstofmijt in de lucht gebracht worden. Schimmels en huisstofmijten kunnen enkel in vochtige omstandigheden vermeerderen en verscheidene studies tonen aan dat zichtbare vocht- of schimmelvlekken een goede weergave zijn voor het vaststellen van hogere concentraties van deze biologische allergenen in het binnenklimaat. Personen die blootgesteld worden aan vochtige leefomstandigheden of schimmels, zullen een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van astma, het verergeren van astma, luchtwegeninfecties- en klachten. Wanneer u veel in u vochtige woning vertoeft, waar er ongetwijfeld schimmels en vochtgerelateerde bacteriën aanwezig zijn, hebt u een verhoogd risico op eerder zeldzame ziekteontwikkelingen zoals sinusitis door schimmelallergie, longkwabontstekingen, ontstekende longblaasjes en chronische sinusitis.

Sluit Menu