Bouwprotect kan u een uitstekend systeem aanbieden waar u zeer lang van de voordelen kan genieten. Het ventilatiesysteem dat wij u kunnen aanbieden zorgt voor een optimale en efficiënte ventilatie en vormt dus de perfecte oplossing. Het systeem zorgt er ook voor dat er op een passend ventilatievolume geventileerd wordt en hanteert een gebruiksvriendelijke methode. Daarnaast is dit kelderventilatiesysteem zeer energiezuinig en zorgt het onherroepelijk voor een sterke verbetering van het kelderklimaat.

Oxygreen light is een vraaggestuurd ventilatiesysteem. De basis voor de mechanische afvoer van dit ventilatiesysteem is het meten van de CO2 (koolstofdioxide) concentratie in de kelderruimte die de kwaliteit van de kelderbinnenlucht meet. De toevoer geschiedt via toevoerroosters met een zelfregulerende werking. Deze efficiënte werking biedt aan de kelderruimte een kwalitatieve binnenlucht, omdat er een optimale ventilerende werking aanwezig is.

Zeer energiezuinig ventilatiesysteem

Dit systeem wordt ook door een grote energiezuinigheid gekenmerkt omdat het energieverliezen voorkomt door nooit teveel te ventileren, maar een ventilatiehoeveelheid te hanteren die afgestemd is op de concentratie aan vervuilde lucht (CO2 concentratie). Daarnaast bevat het systeem een zeer stille gelijkstroom ventilator die zeer energiezuinig is. Het energieverbruik zal zowel in bestaande als in nieuwbouwwoningen dalen. De toevoer van verse lucht gebeurd via de EPC toevoerroosters. Deze roosters hebben een zelfregelende klep, zodat er bij harde wind niet teveel lucht naar binnen kan komen en ‘overventilatie’ vermeden wordt. Gedurende de wintermaanden zal er een comfortabele en energie-efficiënte luchttoevoer verwezenlijkt worden.

De ventilatiestanden

ventilatiesysteem voordelen

Het ventilatiesysteem heeft drie standen: COMFORT, NACHT en MAX. In de comfortstand functioneert het systeem helemaal zelfstandig doordat het de concentratie aan koolstofdioxide in de kelderruimte meet. U kunt het ventilatiesysteem tijdens de avond ook op NACHT plaatsen, zodat er gedurende de nacht een optimale ventilatie aanwezig is. De ventilatie zal na zeven uur op een automatische wijze terug naar de COMFORT stand keren. De MAX stand kan best gebruikt worden bij erg vervuilde lucht in de ruimte, dat door overmatige vochtproductie tot stand gekomen is. Op deze stand zal er extra ventilatie plaatsvinden om de vervuilde kelderlucht af te voeren. Na een tijdsduur van 60 minuten, zal deze stand op een automatische wijze naar de COMFORT stand terug keren.

LED-weergave

Bij aanraking van de sensor wordt de ventilatiestand en de kelderluchtkwaliteit doormiddel van LED-lampjes voorgesteld. Na een tijdsperiode van een achttal seconden zal de indicatie-LED uitgaan. Het koolstofdioxidegehalte zal doormiddel van driekleurige leds op de koolstofdioxide sensor weergegeven worden. Hierbij staat groen voor een goede luchtkwaliteit, geel voor een licht vervuilde lucht waarbij de ventilator naar een hoger toerental is gestuurd en rood voor een te hoog kools

tofdioxidegehalte in de ruimte.

Voordelen van het kelderventilatiesysteem

Het ventilatiesysteem heeft talrijke voordelen, ook tegenover andere ventilatiesystemen:

 • De ventilator produceert zeer weinig geluid en is zeer energiezuinig
 • Een eenvoudige gebruiksmethode
 • Een eenvoudige installatie
 • Eenvoudig te onderhouden
 • Een eenvoudige bediening met geautomatiseerde timerfunctie
 • Een EPC-winst van 0,21
 • Automatisch gestuurde ventilatie gebaseerd op het koolstofdioxidegehalte
 • Radiografische koolstofdioxide sensoren en handbedieningen
 • Toepasbaar bij nieuwbouwwoningen en bestaande woningen
 • Slimme vochtsensor
 • Toevoerroosters met een zelfregelende werking
 • Een gefilterde luchttoevoer
 • Er zijn geen complexe ventilatiekanalen aanwezig
 • Een afgestelde ventilatiehoeveelheid zodat er niet meer energie verbruikt wordt dan nodig is
Sluit Menu