Crepi

Mineraal

crepi

Mineraal

crepi

Syntetisch

Gevelvlak renovatie met plaatsing van buitenmuur isolatie.

Het isoleren van de buitenmuur langs buiten wordt vaak overwogen bij gevels die in slechte staat zijn. De afwerking kan door ons gebeuren door middel van bezetting of steenstrips. Buitenmuurisolatie is de beste manier om de thermische prestaties van uw woning op peil te brengen.

Buitengevelisolatie wordt door talrijke voordelen gekenmerkt. U geniet van een optimale isolatie van uw gevels met het nodige wooncomfort tot gevolg. Buitenmuurisolatie en de bijhorende afwerking heeft ook functie als regendichte gevelbekleding. Uw gevel is beschermd tegen slagregen en vriestemperaturen.

Bouwprotect heeft een vast systeem voor het bezetten van de isolatie op de buitengevels, een afwerkingskleur naar keuze. De kleuringen zijn tevens steeds in de diepte, dit geeft u op lange termijn het beste kwalitatieve resultaat.

Gevel na isolatie EPS en bezetting Knauf

Gevelrenovatie – hervoegen.

Het uitslijpen of uitkappen van voegen wordt vaak aangevuld met het reinigen van de gevel en het plaatsen van een hydrofuge tegen doorslaand vocht. Bij vervuilde voegen, scheuren in de voegen of afbrokkelende voegen is het aangeraden om de voegen te verwijderen en nieuwe aan te brengen. Voordat het oude voegwerk opnieuw gevoegd kan worden moeten de oude voegen uitgehakt of uitgeslepen worden. Eerst moet er een besluit genomen worden over de te hanteren methode. De keuze is afhankelijk van het gevelmateriaal en de aanwezige voegbeschadiging. Een specialist is hierbij zeker aan te raden. Er zijn over het algemeen twee methodes gangbaar: het uitslijpen van de voegen of het uithakken van de voegen. Bij de eerste methode wordt er gebruik gemaakt van een zaag die op een hoog vermogen zijn werk uit zal voeren. Het zaagblad van de zaag heeft dezelfde breedte als die van de voeg. Bij de tweede methode wordt er gebruik gemaakt van een machine met hakbewegingen. De machines werken op elektriciteit of perslucht. Vaak wordt het uitslijpen met het uithakken gecombineerd omdat bij het uitslijpen van de voegen, de voegen een grotere omvang krijgen met een grotere voegdikte. Eerst zal  met een laag toerental de voeg uitgezaagd of uitgeslepen worden en dit in het hart van de voeg totdat de voeg opengaat. Daarna zal de voeg uitgehakt worden. Wanneer de deskundige opmerkt dat de gevelstenen door externe invloeden afgesleten zijn, zal hij het voegwerk wat verdiept aanbrengen zodat het resultaat niet in een te brede voeg resulteert. Het afbramen (inkanten) van de voegen is ook noodzakelijk. Het uithakken en uitslijpen van voegen is geen eenvoudig werk en dient u dus best aan deskundigen over te laten. Hierbij wordt het voegwerk zeker vierkant uitgeslepen of uitgehakt, tot aan de normale gezonde metselspecie. Deskundigheid en een goede precisie zijn van groot belang en net daarom wordt het belang van ervaren deskundigen benadrukt.

Testen

Sluit Menu